Stenseth Grimsrud Arkitekter AS har i mange år vært det største rene arkitektkontoret i Østfold med for tiden 16 medarbeidere. Firmaet har kontorer i Fredrikstad og Halden og utfører prosjekter i den sørøstre delen av Norge foruten noen oppgaver i andre deler av landet og sydvestre delen av Sverige.


Firmaets nøkkelområder er prosjektering av boliganlegg, offentlige bygg som skoler, sykehjem, kulturbygg, kontorer og næringsbygg. På plansiden er hovedområdene reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, stedsanalyser og utredninger.

SG Arkitekter har også spesialkompetanse innen følgende områder.:

- Restaureringsarbeider

- Stedsanalyser og arealplanlegging

  1. -Prosjekt- og byggeledelse

og vi har i tillegg kompetanse innenfor BIM prosjkektering, lavenergihus / passivhus.


SG Arkitekter har sentral godkjenning for søker og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 samt for prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.  (klikk for godkjenningsbevis)

Vår firma er deltager i bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene a.s.

SG / OM SG