SG Arkitekter har gjennom 30-års virksomhet opparbeidet en bred erfaringsbase og med 16 ansatte utgjør vi et av de største arkitektkontorene i Østfold. Vi har flere arbeidsområder som f.eks  offentlige bygninger, kontorer, handel, service og industri. Større boligprosjekter, eneboliger og hytter. Restaurering og historiske bygg. Reguleringsplaner og utredninger. Vi har også mye erfaring innenfor prosjektledelse , byggeledelse og BIM.